Mẹo công nghệ

Category
2030Bài

Cách ẩn bài viết đã đăng trên Threads để xem sau

Cách chạy Phi-3 của Microsoft trên Windows dạng Locally (Offline)

Cửa hàng Google Play cho phép bạn tải và cài 2 app mới cùng lúc

Sửa lỗi thể không chỉnh file Word trên Android (nút Edit bị xám)

Cách xóa “Furthest Page Read” và dừng “Most Recent Page Read” trên Kindle

Cách chạy local offline LLM trên Android

Cách nghe nhạc YouTube Music Premium miễn phí trên Android

Cách chỉnh sửa Câu lệnh ChatGPT đã gửi trên Android

iPhone US AT&T Activation Policy là gì ? Có Unlock được không ?

Cách giảm chai pin iOS 17 trên iPhone đời cũ

Cách sắp xếp Gmail khoa học, cài đặt mail Hộp thư đến

Cách cài và cập nhật ứng dụng trên Linux Mint

Cách dùng nút gọi AI trên chuột Logitech (Logi AI Prompt Builder)

Cách tắt quảng cáo trong Start Menu Windows 11

Cách đồng bộ trình duyệt web Arc trên iPhone

Cách sửa lỗi Sudo: Command Not Found trên Linux

Cách kiểm tra tình trạng chai pin iPad

Cách quản lý Gmail thông minh bằng tiện ích mở rộng

Cách nhờ AI vẽ tranh theo yêu cầu không cần mạng bằng Fooocus