Cửa hàng Google Play cho phép bạn tải và cài 2 app mới cùng lúc

Bạn cảm thấy mệt mỏi khi thấy các lượt cài đặt đang chờ xử lý vì bạn đã cài đặt sẵn một ứng dụng? Nhờ bản cập nhật gần đây, Play Store giờ đây sẽ cho phép bạn tải xuống và cài đặt hai ứng dụng cạnh nhau.

Vì vậy, kể từ bây giờ, bạn có thể nhấn vào Cài đặt trên hai ứng dụng và xem chúng được tải xuống cùng nhau từ Cửa hàng Play cũng như Màn hình chính của bạn. 

Nếu bạn có bất kỳ ứng dụng bổ sung nào muốn cài đặt, chúng sẽ vẫn đang chờ xử lý cho đến khi một trong hai ứng dụng cài đặt xong. 

Hãy nhớ rằng bản cập nhật này chỉ áp dụng cho việc cài đặt ứng dụng chứ không áp dụng cho việc cập nhật ứng dụng. Nếu bạn đang cập nhật ứng dụng theo cách thủ công từ Cửa hàng Play, thao tác này vẫn sẽ thực hiện từng ứng dụng một. Tính năng này đang được triển khai rộng rãi và không chỉ giới hạn ở điện thoại và máy tính bảng Pixel. Chúng tôi thấy nó hoạt động trên Phiên bản 40.7.26 của Cửa hàng Play. 

Quảng cáo