iOS 17! Có thể ra lệnh cho Siri khi đang gọi FaceTime không?

iOS 17 là một bản cập nhật quan trọng dành cho iPhone, mang đến nhiều tính năng và cải tiến mới cho những tính năng hiện có. Một cải tiến đáng chú ý là khả năng của Siri phản hồi các cụm từ bắt đầu bằng “Siri” thay vì “Hey Siri”. Bên cạnh cải tiến phổ biến này, Apple còn tiết lộ một tính năng khác: Ra lệnh cho Siri trong cuộc gọi .

Mặc dù Apple đã đưa nó trở thành một phần của bản dựng iOS 17 beta nhưng rất tiếc nó lại chưa xuất hiện trong bản phát hành công khai của iOS 17. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là nó sẽ không có sẵn trong tương lai. Nhiều tính năng của iOS 17, chẳng hạn như ứng dụng Nhật ký, được lên kế hoạch cho các bản phát hành trong tương lai, bao gồm cả iOS 17.2. Do đó, có khả năng Siri trong cuộc gọi cũng sẽ có sẵn trong các bản cập nhật trong tương lai của iOS 17.

Lúc nào ‘Siri khi gọi điện’ sẽ khả dụng?

Không có lời thông báo chính thức nào từ Apple. Vì vậy, tại thời điểm này đây chỉ là suy đoán nhưng có khả năng tính năng này sẽ được phát hành cùng với iOS 17.2 cùng với các tính năng khác của iOS 17 đã bị giữ lại cho đến nay, chẳng hạn như ứng dụng Nhật ký, như đã nói ở trên.

Chia sẻ bởi
Trâm Trần