Threads

Tag

Xem tất cả

33Bài

Cách ẩn bài viết đã đăng trên Threads để xem sau

5 Cách tải video Threads nhanh nhất

Cách chia sẻ bài viết Threads lên Facebook trên Android, iPhone

Cách chia sẻ bài viết trên Threads lên Instagram

Cách tắt thông báo, chặn comment rác trên Threads (Và nhắc nhở tạm dừng dùngThreads)

Cách sắp xếp bảng tin Threads theo thứ tự thời gian tài khoản đã Follow

Cách thêm ALT Text vào hình ảnh, Video trên Threads

Cách xác minh hồ sơ danh tính Threads trên Mastodon

Cách tag tên, gắn thẻ @ ai đó trên Threads

Threads có hiển thị ai đã xem hồ sơ của bạn không? [2023]

Hướng dẫn dùng Threads trên máy tính bằng WSA và BlueStacks

Có thể tạo tài khoản Threads mà không cần Instagram không?

Cách tạm ẩn các bài viết của ai đó trên Threads (Mute)

Cách điều chỉnh bảng tin Threads theo sở thích của mình

Cách tải, cài đặt và đăng ký Threads

Cách xóa hoặc ẩn dãy số @ Threads trên trang cá nhân Instagram

Hướng dẫn Follow tất cả bạn bè Instagram trên Threads

Cách thông báo, mời bạn bè theo dõi trang Threads trên Whatsapp

Threads khác gì Instagram ? Lựa chọn nào tốt nhất