ChatGPT

Tag

Xem tất cả

58Bài

Cách gán phím Copilot trên Windows để mở ChatGPT, Gemini hoặc Claude

Cách chỉnh sửa Câu lệnh ChatGPT đã gửi trên Android

Cách dùng ChatGPT viết CV xin việc tiếng Anh chuẩn

Cách để ChatGPT đọc to câu trả lời của nó

Cách tìm kiếm trên web bằng ChatGPT bằng cách sử dụng ‘Browse with Bing’

Cách tắt chế độ dùng ChatGPT bằng giọng nói

Cách ra lệnh ChatGPT bằng giọng nói với Voice Conversations

Cách điều khiển ChatGPT bằng giọng nói hoặc hình ảnh

Cách dùng ChatGPT cho in 3D: Lệnh prompt G-Code / file STL

Cách tóm tắt văn bản tiếng Anh bằng ChatGPT

Cách tải và cài Ứng dụng ChatGPT chính thức trên iPhone

Cách sửa các lỗi app ChatGPT thường gặp trên iPhone

Cách sửa lỗi Error in Body Stream trên ChatGPT

Cách sửa lỗi ChatGPT bị Internal Server Error

Cách dùng ChatGPT mà không cần đăng ký số điện thoại

Cách copy chữ, thông tin trong file PDF bị khóa bằng ChatGPT với Plugin AskYourPDF

Không thể đăng ký ChatGPT ? 9 Cách nên thử

Cách bật / sử dụng ‘Custom Instructions’ ChatGPT trên iPhone và máy tính

Cách tạo sơ đồ tư duy, biểu đồ trên ChatGPT bằng plugin Show Me