Cách thay đổi màu nền Background hình ảnh MS Paint

MS Paint đã nhận được một loạt bản cập nhật mới cho bảng điều khiển Layer của nó. Một trong số đó là khả năng thêm tùy chọn Background mới vào Layer. Trong hướng dẫn ngắn gọn này, mình trình bày cách thay đổi màu Background của khung vẽ.

Cách đặt màu Background trong MS Paint

  1. Mở MS Paint và nhấp vào  Layers  trên thanh công cụ bên trên.
  2. Trong bảng ‘Layer’ ở bên phải, nhấp vào ô ở dưới cùng. Đây là ô ‘Background’. 
  3. Ngoài ra, bạn cũng có thể nhấn Ctrl+Shift+B
  4. Điều này sẽ mở bộ chọn màu. Chọn màu Background cho canvas và nhấn OK .
  5. Màu Background của bạn sẽ được áp dụng ngay lập tức.
  6. Để lưu màu này làm một trong các màu tùy chỉnh của bạn, hãy nhấp vào  biểu tượng  bên cạnh ‘Màu tùy chỉnh’. 
  7. Bạn có thể trộn và kết hợp ô Background với các tính năng khác của MS Paint, chẳng hạn như xóa Background , để đạt được các kết quả khác nhau. 

Mặc dù tùy chọn ô Background mới trong bảng điều khiển Layer sẽ sớm được triển khai cho người dùng trên toàn cầu, nhưng tại thời điểm viết bài, tính năng này hiện có sẵn cho Windows Insider program ở kênh Canary và Dev, trên MS Paint phiên bản 11.2402.32.0 trở lên.