Cách ẩn phông nền trong MS Paint

Bổ sung thêm vào hàng loạt tính năng mới, MS Paint hiện có ô nền mới trong bảng điều khiển Layer. Ô mới này cho phép người dùng thay đổi màu nền hoặc ẩn nó hoàn toàn trong khi thử nghiệm với các Layer khác nhau. Hướng dẫn ngắn gọn này sẽ chỉ cho bạn cách ẩn nền trong MS Paint. 

Cách ẩn nền trong MS Paint

Tính năng ẩn nền phát huy tác dụng khi bạn cần làm cho nền hoàn toàn trong suốt hoặc hiển thị/ẩn nó một cách nhanh chóng. Đây là cách thực hiện:

  1. Mở hình ảnh có nền bạn muốn ẩn. Sau đó bấm vào  Layer  trên thanh công cụ chính. 
  2. Trong bảng điều khiển Layer, di chuột qua ô ở dưới cùng (ô nền) và nhấp vào  Ẩn nền .
  3. Ngoài ra, hãy nhấn Ctrl+Shift+H.
  4. Và cứ như vậy, phần nền của ảnh sẽ bị ẩn đi. 
  5. Để hiển thị lại nền, hãy di chuột qua ô tương tự và nhấp vào  Hiển thị nền . Hoặc nhấn Ctrl+Shift+Hlại.

Xin lưu ý lại rằng thao tác này chỉ xóa ô Layer nền nếu Layer này đã được thêm trước và khác với việc xóa nền của hình ảnh.  Để biết cách xóa nền bằng MS Paint, hãy tham khảo hướng dẫn của mình về Cách xóa nền của hình ảnh trong Windows Paint .