Cách thay đổi phông chữ mặc định trên Microsoft Word

Các ứng dụng Microsoft 365 đang được cập nhật với Theme mặc định mới cho Word, Excel, PowerPoint và Outlook. Chủ đề mới bao gồm bảng màu mới, độ dày dòng mặc định và phông chữ ‘Aptos’ mặc định mới. Nhưng bạn sẽ không bị ràng buộc với nó nếu nó không khiến bạn thích thú. Đây là cách bạn có thể thay đổi phông chữ mặc định trên Microsoft Word.

Cách thay đổi font chữ mặc định trên Microsoft Word

  1. Khởi chạy Microsoft Word và mở một tài liệu mới. 
  2. Trong tab ‘Home’, nhấp vào menu thả xuống trong phần ‘Font’.
  3. Trong tab ‘Font’, chọn phông chữ của bạn. 
  4. Thực hiện bất kỳ thay đổi nào khác mà bạn cần, chẳng hạn như ‘kiểu phông chữ’, ‘Kích thước’, ‘Màu phông chữ’ và ‘Hiệu ứng’.
  5. Bấm vào  Đặt làm mặc định .
  6. Khi được nhắc, hãy chọn  Tất cả tài liệu dựa trên mẫu Normal.dotm và nhấp vào  OK .

Sửa lỗi Không thể thay đổi phông chữ mặc định trên Microsoft Word

Nếu bạn không thể thay đổi phông chữ mặc định trên Word hoặc nếu nó quay lại Aptos, bạn có thể cần thực hiện các thay đổi đối với file Normal.dotm. Đây là cách thực hiện:

  • Mở File Explorer và điều hướng đến C:\Users\(username)\AppData\Roaming\Microsoft\Templatesvà mở  Normal.dotm .
  • Đặt phông chữ mặc định của bạn như được hiển thị ở trên.
  • Từ giờ trở đi, tất cả tài liệu của bạn sẽ mở bằng phông chữ mặc định do bạn chọn.

Câu hỏi thường gặp

Hãy xem xét một số câu hỏi thường gặp về việc thay đổi phông chữ trên Microsoft Word.

Quảng cáo

Phông chữ Aptos có phải là phông chữ mặc định trên Microsoft365.com không?

Với việc triển khai chủ đề mặc định mới, phông chữ mặc định trên Microsoft365.com cũng như ứng dụng Microsoft365 cũng đã thay đổi thành Aptos. 

Tại sao tôi không tìm thấy ‘default font’?

Nếu cài đặt phông chữ mặc định của bạn không tồn tại, hãy thử tắt phần bổ trợ Word trước khi thực hiện thay đổi. Để làm như vậy, hãy mở File > Options > Add-ins. Chọn ‘Word add-ins’ trong danh sách Quản lý và tắt tất cả các phần bổ trợ. Bây giờ hãy thay đổi phông chữ mặc định rồi kích hoạt lại phần bổ trợ Word.

Chủ đề Microsoft 365 mới lần đầu tiên được phát hành cho Windows Insider program vào tháng 7 năm 2023, trong khi tính khả dụng rộng rãi của chủ đề này đã được triển khai kể từ tháng 12 năm 2023 . Mặc dù phông chữ Aptos có thể phù hợp với chủ đề mới nhưng không phải ai cũng sẵn sàng điều chỉnh để phù hợp với sự thay đổi này.

Quảng cáo

Mình hy vọng bạn có thể thay đổi phông chữ mặc định trên Microsoft Word.