Cách gộp các file PDF trên iPhone

Khi xử lý nhiều tài liệu hoặc nhiều trang của cùng một tài liệu, bạn có thể muốn kết hợp chúng thành một file duy nhất để chia sẻ với người khác. Để tránh gửi nhiều file PDF, Apple cho phép bạn hợp nhất nhiều file PDF thành một file duy nhất để bạn có thể chia sẻ chúng dễ dàng.

Trong bài đăng này, mình sẽ giúp bạn hiểu tất cả cách bạn có thể hợp nhất hai hoặc nhiều file PDF thành một file PDF duy nhất trên iPhone của mình.

Cách hợp nhất các file PDF trên iPhone

Cách dễ nhất để kết hợp hai hoặc nhiều file PDF thành một file duy nhất là dùng ứng dụng File.

  • Mở ứng dụng Tệp trên iPhone.
  • Bên trong File, định vị file PDF bạn muốn hợp nhất. Bạn cần đảm bảo rằng tất cả các file đều nằm trong cùng một thư mục vì điều đó sẽ giúp việc kết hợp chúng thành một dễ dàng hơn.
  • Khi bạn đã xác định được các file cần kết hợp, hãy nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở góc trên cùng bên phải. 
  • Trong menu mục bổ sung xuất hiện, hãy nhấn vào Chọn .
  • Trên màn hình, chạm vào tất cả các file bạn muốn hợp nhất để chọn chúng.
  • Khi bạn đã lựa chọn xong, hãy nhấn vào biểu tượng 3 chấm ở góc dưới cùng bên phải.
  • Trong menu mục bổ sung xuất hiện, chọn Tạo PDF .
  • Bây giờ, các file sẽ hợp nhất các file đã chọn và tạo file PDF kết hợp bên trong cùng một vị trí.

Khi bạn tạo một file PDF đã hợp nhất, các file PDF gốc sẽ vẫn xuất hiện bên trong thư mục và sẽ không bị xóa khỏi iPhone.

Chia sẻ bởi
Tuệ Minh

Mình yêu thích mọi thứ về công nghệ và có 5 năm kinh nghiệm viết hướng dẫn cách làm, tính năng và công nghệ trên internet.