Thông báo Snapchat “Time Sensitive” là gì ? và Cách tắt

Thông báo Time Sensitive trong iOS được các ứng dụng dùng để cung cấp các bản cập nhật quan trọng mà bạn có thể bỏ lỡ khi dùng Chế độ Tập trung. Mục đích duy nhất của chúng là đảm bảo rằng bạn có thể nhận được các thông báo quan trọng ngay cả khi ứng dụng không được phép gửi thông báo ở Chế độ Tập trung cụ thể. Tuy nhiên, một số người dùng đã nhận được thông báo ‘Time Sensitive’ từ Snapchat.

Thông báo của Snapchat không đủ quan trọng để được coi là Time Sensitive đối với hầu hết mọi người và không thể vượt qua rào cản Chế độ Tập trung. Mặc dù chúng chắc chắn có thể giúp bạn ghi nhớ Snapstreak mà bạn sắp đánh mất (bạn nhận được 5 lần khôi phục Snapstreak miễn phí được gia hạn hàng tháng), nhưng điều đó vẫn không đủ điều kiện cho chúng là Time Sensitive.

Snapchat chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào về việc thông báo nào được coi là Time Sensitive. Tuy nhiên, Snaps, tin nhắn hoặc phản hồi từ ‘những người bạn thân nhất’ trên nền tảng đôi khi có thể phá vỡ rào cản Chế độ Tập trung và được gửi ngay lập tức. May mắn thay, bạn có thể dễ dàng tắt tính chất ‘Time Sensitive’ của thông báo Snapchat từ ứng dụng Cài đặt trên iPhone của mình.

Để tắt Thông báo Time Sensitive cho Snapchat, hãy làm theo các bước sau trên iPhone.

Quảng cáo
  1. Mở ứng dụng ‘Cài đặt’ trên iPhone.
  2. Điều hướng đến tùy chọn ‘Snapchat’.
  3. Trên màn hình tiếp theo, chạm vào ‘Thông báo’ để tiếp tục.
  • Tắt nút chuyển đổi cho ‘Thông báo Time Sensitive’. Bạn vẫn có thể nhận được thông báo từ Snapchat nếu bạn đã bật ‘ Tóm tắt thông báo ‘. Nếu không, sẽ không có thông báo Snapchat nào được gửi khi ‘Chế độ Tập trung’ được bật và Snapchat không có trong danh sách ‘ứng dụng được phép’.

Thế đấy. Thật dễ dàng để tắt thông báo Time Sensitive cho Snapchat trên iPhone. Vì không cần thiết phải xem Snap do bạn bè gửi chính xác vào thời điểm bạn nhận được chúng nên việc tắt thông báo ‘Time Sensitive’ cho Snapchat thực sự có thể giúp bạn tập trung vào nhiệm vụ trước mắt và tăng năng suất.