Không thể cập nhật Windows 11? Xem liệu bạn đã cài đặt những ứng dụng này chưa

Nhiều người dùng StartAllBack – một ứng dụng yêu thích để thay đổi Giao diện Windows – gần đây đã phát hiện ra rằng họ không thể cập nhật PC của mình lên bản cập nhật Windows 11 mới nhất khi ứng dụng đã được cài đặt. Windows đang chặn các bản cập nhật trên các máy đã cài đặt StartAllBack, với lý do các vấn đề về bảo mật và hiệu suất.

Hóa ra, đó chỉ là sự khởi đầu. Theo báo cáo của DeskModder , Microsoft hiện đang giữ một danh sách các ứng dụng trong file appraiser.sdb trong phiên bản Windows 24H2 (hiện chỉ có sẵn cho Windows Insider program), Windows 11 sẽ kiểm tra trước khi cập nhật PC. Danh sách này bao gồm 11 ứng dụng vào thời điểm hiện tại.

Nếu bất kỳ ứng dụng nào trên PC khớp với một ứng dụng trong danh sách đó thì bản cập nhật dành cho Windows 11 sẽ bị chặn cho đến khi bạn gỡ cài đặt ứng dụng đó.

Tuy nhiên, việc chặn cập nhật không phải là vấn đề đơn giản nếu tên ứng dụng trên PC khớp với tên trong danh sách. Ví dụ: mặc dù VLC được liệt kê trong danh sách ứng dụng mà Windows 11 sẽ kiểm tra, nhưng danh sách này bao gồm một phiên bản VLC cụ thể, cụ thể là phiên bản VLC dành cho Windows 7.

Quảng cáo

Danh sách đầy đủ các ứng dụng bao gồm:

 • ConisioAdmin.exe (Solidworks PDM)
 • EaseUS Disk Copy.exe (Ứng dụng sao chép đĩa EaseUS)
 • ep_dwm.exe (ExplorerPatcher) được bao gồm kể từ 22H2
 • iCloudServices.exe (file iCloud được chia sẻ trong Explorer qua WhatsApp) từ 23H2
 • RadeonSoftware.exe (cài đặt hiệu suất Card màn hình AMD) từ23H2
 • StartAllBackCfg.exe (StartAllBack) Được bao gồm từ 22H2
 • Multi-mon + Copilot (Microsoft)
 • MergeSdb (Microsoft)
 • Intel IntcOED.sys (Intel)
 • Intel IntcAudioBus.sys (Intel) (%WinDir%\System32\drivers\IntcAudioBus.sys)
 • Realtek 8192su Wireless USB 2.0 Adapter (Realtek) (%WinDir%\System32\drivers\RTL8192su.sys)

Nếu bạn đã cài đặt những ứng dụng này trên hệ thống của mình, việc cập nhật PC chạy Windows 11 sẽ trở nên khó khăn đáng kể đối với bạn sau khi phiên bản 24H2 thường được phát hành vào cuối năm nay.

Nhưng không cần thiết phải mất hết hy vọng. Có thể có các giải pháp thay thế được phát hiện trong tương lai, chẳng hạn như người dùng StartAllBack phát hiện ra rằng họ vẫn có thể có ứng dụng trên PC nếu họ gỡ cài đặt, cập nhật PC và cài đặt lại ứng dụng sau khi đổi tên file exe.

Quảng cáo