Cách bật “nhắc nhở” sớm khi dùng App Nhắc nhở trên iPhone

Ứng dụng Lời nhắc trong iOS 17 đã nhận được bản cập nhật mới với nhiều tính năng hay. Một trong nhưng tính năng đáng chú ý nhất là “nhắc nhở sớm”. Tính năng này cho phép bạn đặt lời nhắc cho để bạn có thể nhận được thông báo trước và bảo đảm việc bạn không bị bỏ lỡ.

Lời nhắc sớm có thể được đặt trước theo phút, giờ, ngày hoặc thậm chí vài tháng. Chúng khá hữu ích cho những nhiệm vụ cần chuẩn bị, có sự phụ thuộc và mất khá nhiều thời gian để hoàn thành. Ví dụ: bạn có thể đặt lời nhắc sớm cho cuộc hẹn với bác sĩ trước 1 tuần để bạn có thời gian sắp xếp người trông trẻ và đóng gói hành lý sớm.

1. Cách đặt lời nhắc sớm

Khởi chạy ứng dụng ‘Lời nhắc’ trên iPhone và chọn danh sách ‘Lời nhắc’.

Vuốt sang phải Lời nhắc bạn muốn chỉnh sửa và nhấn vào ‘Chi tiết’ từ menu ẩn.

Quảng cáo

Trên màn hình tiếp theo, hãy bật nút bật tắt cho ‘Ngày’ và/hoặc ‘Giờ’.

Lưu ý: Tính năng ‘Nhắc nhở sớm’ sẽ chỉ khả dụng cho Lời nhắc có ngày và/hoặc giờ.

Khi ‘Ngày và/hoặc ‘Thời gian’ đã được đặt, hãy nhấn vào tùy chọn ‘Lời nhắc sớm’.

Quảng cáo

Chọn thời gian bạn muốn được nhắc từ tùy chọn cài sẵn. Hoặc, đặt thời gian tùy chỉnh bằng cách chọn ‘Tùy chỉnh’.

Nếu bạn chọn đặt thời gian tùy chỉnh, hãy sử dụng thanh cuộn để đặt thời lượng. Bạn có thể chọn nhận lời nhắc sớm hơn theo phút, giờ, ngày, tuần hoặc tháng.

Sau khi thiết lập, hãy nhấn vào ‘Xong’ để lưu các thay đổi.

Lời nhắc sớm sẽ hiển thị cùng với thời gian thực tế của lời nhắc, cùng với tên nhiệm vụ.


Việc đặt lời nhắc sớm cho lời nhắc ban đầu có vẻ dư thừa nhưng nó thực sự có lợi khi bạn không thể bỏ lỡ nhiệm vụ.