Cách xóa mật khẩu đăng nhập máy tính Windows

Nhiều người dùng dựa vào mật khẩu để bảo vệ quyền riêng tư cũng như dữ liệu bí mật của họ trên PC. Nếu bạn cần đăng nhập vào PC Windows của mình mà không có bất kỳ mật khẩu nào, chẳng hạn như khi bảo trì hệ thống thì bạn có thể xóa mật khẩu. Trong bài viết này, tekzone.vn sẽ hướng dẫn bạn Cách xóa mật khẩu đăng nhập máy tính Windows.

1. Xóa mật khẩu thông qua Cài đặt

Cách dễ nhất để xóa mật khẩu xác thực trên Windows là thông qua ứng dụng Cài đặt. Phương pháp này chỉ có thể được sử dụng cho các Local Account.

Nhấn WinIđể khởi chạy ứng dụng Cài đặt. Nhấp vào “Tài khoản” ở khung bên trái. Ở bên phải, cuộn xuống và nhấp vào “Tùy chọn đăng nhập“.

Nhấp vào "Tùy chọn đăng nhập" trong Tài khoản trong Cài đặt Windows.

Trong menu “Tùy chọn đăng nhập”, nhấp vào “Mật khẩu“.

Quảng cáo
Nhấp vào "Mật khẩu" trong "Tùy chọn đăng nhập" trong Cài đặt Windows.

Nhấp vào nút “Thay đổi” xuất hiện bên dưới mật khẩu.

Chọn nút "Thay đổi" bên dưới "Mật khẩu" trong Cài đặt Windows.

Nhập mật khẩu hiện tại và nhấp vào nút “Tiếp theo“.

Nhập mật khẩu Windows hiện tại.

Để trống tất cả các trường.

Quảng cáo
Để trống tất cả các trường và nhấp vào Tiếp theo

Nhấp vào “Hoàn tất” để áp dụng các thay đổi.

Nhấp vào "Hoàn tất" trên cửa sổ "Thay đổi mật khẩu ".

Lần tới, bạn sẽ không cần phải nhập mật khẩu để đăng nhập vào PC Windows của mình nữa.

2. Xóa mật khẩu thông qua PowerShell

Nếu muốn, bạn có thể sử dụng PowerShell hoặc Command Prompt để xóa mật khẩu Windows bằng một lệnh duy nhất. Phương pháp này hoạt động cho các Local Account.

Nhấn WinXvà nhấp vào “Terminal(Admin)” để mở Windows PowerShell.

Chọn tùy chọn "Terminal (Quản trị viên)" trong menu WinX.

Nhập net uservà nhấn Enterđể xem danh sách user trên PC.

Gõ lệnh trong PowerShell.

Để xóa mật khẩu cho user, hãy nhập lệnh bên dưới và nhấn Enter. Đảm bảo thay thế [name] bằng tên tài khoản người dùng trên PC .net user [ name ] *

Gõ lệnh net user trong PowerShell.

Bạn sẽ được nhắc nhập mật khẩu cho user. Nhấn phímEnter để đặt mật khẩu trống. Khi được nhắc nhập lại mật khẩu, hãy nhấn Enter lại lần nữa.

Quảng cáo

Khi thấy thông báo thành công trên màn hình, bạn sẽ không cần nhập mật khẩu để đăng nhập vào PC Windows nữa.

3. Xóa mật khẩu thông qua Control Panel

Đối với Local Account, bạn cũng có thể xóa mật khẩu bằng cách truy cập Control Panel.

Nhập “control panel” trên thanh tìm kiếm trong Start Menu và nhấp vào kết quả như hình bên dưới.

Nhập Control Panel vào thanh Tìm kiếm của Windows.

Chọn “Biểu tượng lớn” trong hộp thả xuống “Xem theo” ở bên phải.

Chọn "Biểu tượng lớn" trong hộp thả xuống "Xem theo" trong Bảng điều khiển.

Nhấp vào “Tài khoản User” trong danh sách tùy chọn.

Nhấp vào "Tài khoản người dùng" trong Bảng điều khiển.

Nhấp vào “Quản lý tài khoản khác

Nhấp vào tùy chọn "Quản lý tài khoản khác" trong Bảng điều khiển.

Chọn tài khoản local user mà bạn muốn xóa mật khẩu.

Quảng cáo
Chọn tài khoản cục bộ cần xóa mật khẩu.

Nhấp vào “Thay đổi mật khẩu

Nhấp vào tùy chọn "Thay đổi mật khẩu" trong Bảng điều khiển.

Nhập giá trị cho “Mật khẩu hiện tại” và để trống tất cả các trường khác. Nhấp vào “Thay đổi mật khẩu

Nhấp vào nút "Thay đổi mật khẩu" sau khi để trống tất cả các trường trong Bảng điều khiển.

4. Vô hiệu hóa mật khẩu đăng nhập khi khởi động

Nếu đăng nhập vào PC Windows bằng Tài khoản Microsoft, bạn không thể xóa mật khẩu như đối với các Local Account. Bạn sẽ cần bật tính năng đăng nhập tự động để tránh phải nhập mật khẩu mỗi lần.

Nhấn WinRđể khởi chạy công cụ Run. Nhập netplwizvào hộp và nhấp vào “OK

Gõ lệnh trong cửa sổ Run.

Trong hộp thoại User Accounts, chọn user name mà bạn muốn xóa mật khẩu và bỏ chọn hộp “Người dùng phải nhập user name và mật khẩu để sử dụng máy tính này“. Nhấp vào “Áp dụng

Bỏ chọn "Người dùng phải nhập tên người dùng và mật khẩu để sử dụng máy tính này" trong Tài khoản người dùng.

Nhập thông tin đăng nhập của user account và nhấp vào “OK

Nhập thông tin đăng nhập cho tài khoản trong cửa sổ "Tự động đăng nhập".

Nhấp lại vào “OK” trên hộp thoại User Accounts để tắt mật khẩu đăng nhập.

Quảng cáo
Nhấn "OK" để tắt mật khẩu đăng nhập.

Bạn có thể đăng nhập ngay vào PC khi khởi động mà không cần nhập mật khẩu. Tuy nhiên, nếu bạn khóa máy tính, bạn sẽ được nhắc nhập mật khẩu khi đăng nhập lại.

Nếu bạn không thấy tùy chọn “Người dùng phải nhập user name và mật khẩu để sử dụng máy tính này” ở trên thì có một cách giải quyết là thêm nó vào.

Nhấn WinRđể mở công cụ Run. Nhập regedit và nhấp vào “OK” để khởi chạy Phần mềm Registry Editor.

Gõ lệnh trong cửa sổ Run.

Đi đến vị trí sau:Computer\ HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PasswordLess\Device

Điều hướng đến vị trí trong Trình chỉnh sửa sổ đăng ký.

Nhấp đúp vào trường “DevicePasswordLessBuildVersion” ở khung bên phải. Nếu “Value data” là “2”, hãy đổi nó thành “0” và nhấp vào “OK“.

Đặt dữ liệu giá trị thành 0

Bạn sẽ thấy hộp kiểm “Người dùng phải nhập user name và mật khẩu để sử dụng máy tính này” trong cửa sổ “User Accounts”.

Hy vọng với hướng dẫn này của tekzone.vn, bạn sẽ biết cách xóa mật khẩu đăng nhập máy tính Windows mỗi khi cần nhé!

Quảng cáo